DLA DZIECI

 
Kickboxing
BOKS
Judo dla dzieci
 
Judo dla dzieci


 

 

 

 
Głównym celem naszej działalności jest poprawa sprawności ogólnej dzieci, stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego oraz nauka podstawowych zasad, idei oraz technik judo. Rywalizacja sportowa na tym etapie jest aspektem drugorzędnym, dzieci ćwiczą aby się rozwijać oraz doskonalić swoje umiejętności. Dzieci najsprawniejsze, które osiągnęły odpowiedni wiek i poziom wyszkolenia, mogą kontynuować trening w zaawansowanych grupach MKS „Juvenia” Wrocław i poważniej myśleć o wynikach sportowych. W roku szkolnym 2012/2013 rusza klasa Judo w Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu. Dzieci mają się bawić i czerpać przyjemność z ruchu fizycznego, a nie skupiać się na rywalizacji sportowej.

Zajęcia opierają się na:
  • nauce padania. Umiejętność bezpiecznego upadania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rowerze. Jest to podstawowa umiejętność jaką nabywają dzieci,poprawieniu sprawności dzieci i zapewnienie ich prawidłowego rozwoju poprzez wprowadzanie wielu ćwiczeń ogólnosprawnościowych, wpływających m.in. na koordynację ruchową, siłę, gibkość, równowagę,
  • świetnej zabawie – możliwość wprowadzania wielu zabaw, które nie tylko dają dzieciom dużo radości, ale poprawiają ich sprawność, kształtują zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz orientacji w przestrzeni (w chaosie jaki tworzą inne dzieci),
  • wpajaniu zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą,
  • nauce odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć - nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na rywalizacji sportowej
  • rozwijaniu pozytywnych cech: punktualności, wytrwałości w doskonaleniu się, cierpliwości, systematyczności – osoby uczęszczające na zajęcia, starające się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej i zachowujące się wzorowo, po nabyciu wymaganych umiejętności nagradzane są w postaci możliwości zdawania na wyższy stopień szkoleniowy (kyu); wyniki sportowe nie są brane pod uwagę, lecz wskazane wyżej kryteria,
  • nauce zasad funkcjonowania w grupie (propagowanie takich zachowań jak: pomoc słabszym kolegom czy koleżankom, kulturalne zachowanie się wobec innych, współpraca w trakcie wykonywania ćwiczeń grupowych, nauka asekuracji i odpowiedzialności za swojego partnera)
  • nauce bezpiecznych technik judo, ale dopiero gdy dzieci opanują perfekcyjnie sztukę padania i tylko te techniki, które są odpowiednie dla nich ze względu na wiek i doświadczenie, a także możliwości fizyczne,
  • przekazywaniu wiedzy na temat judo – dostarczaniu informacji na temat genezy oraz zasad judo, historii tej sztuki walki, polskich zawodnikach, którzy zdobywali medale na najważniejszych imprezach sportowych (olimpijczykach, medalistach Mistrzostw Świata czy Europy).
 

OFERUJEMY M.IN.
 
KONTAKT
 
Adres:
Telefon:
E-mail:
Krakowska 98, 50-424 Wrocław
575-020-746
kontakt@krakowska98.com
 
Start  |  Cennik  |  Grafik  |  Promocje  |  Konkursy  |  Galeria  |  Współpraca  |  Kontakt © Krakowska 98. Wszelkie prawa zastrzeżone 2012.
projekt i wykonanie: hajime studio